Kokemuksia Inspiraatiopajasta ja
Inkerin kanssa työskentelystä

Asiakkaiden kokemuksia

Ratkaisukeskeinen sisäinen kehittäjä

”Inkeri Ruuska oli Taideyliopistossa sisäisenä kehittäjänä ja coachina puolen vuoden ajan. Hän kehitti Taideyliopiston kehittämispalvelukonseptia, strategisen johtamisen prosesseja ja toiminnanohjausta sekä toimi yksilö- ja tiimicoachina. 

Inkerin toimintatyyli on erittäin ratkaisukeskeinen ja keskusteleva sekä asioita eteenpäinvievä. Hän ymmärtää yliopistoyhteisön ja yliopiston toimintaa ja tarpeita. Hän pystyy joustavasti vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja viemään asioita eteenpäin vaikeissakin tilanteissa. Suosittelen lämpimästi Inkeriä erityisesti erilaisiin muutosprojekteihin sekä yksilö- ja tiimicoachauksiin. ”

Riikka Mäki-Ontto, HR- ja palvelujohtaja

Taideyliopisto

Apua oman työn jäsentämiseen

Coaching-prosessin kontekstina oli työpaikan vaihdos, uuden organisaation haltuunotto sekä uudet vastuut niin lähiesimiehenä kuin palvelusta vastaavana. Uuden oppiminen ja uusien asioiden ja roolin haltuunotto on mahtavan energisoivaa. Odotukset niin itsellä kuin uudessa organisaatiossa ovat kuitenkin korkealla. Inspiraatiopajan viiden kerran ratkaisukeskeisestä ja teemoitetusta coachingista oli suuri apu oman työn jäsentämisessä, työn ja tiimin haltuunottoon liittyvien ratkaisuvaihtoehtojen pohdinnassa sekä työn suunnittelussa.  Alun onnistumisten myötä uuden työn aloittamisesta tuli myönteinen oppimiskokemus, työ pääsi kivasti alkuun, mistä on hyvä lähteä rakentamaan omaa roolia ja tiimiä.

Markus Torkkeli, Kehittämispalveluiden päällikkö, 

Taideyliopisto

Vankka ammattitaito esille ryhmäcoachingissa

Vankka ammattitaitosi tuli esille ryhmäcoaching-tapaamisissa. Coaching-prosessi oli onnistunut ja sait paljon positiivista palautetta työstäsi. Olit huomaavainen ja osasit tunnistaa eri henkilöstöryhmien tarpeet hienovaraisesti ja tarvittaessa muuttaa ennalta suunniteltua sisältöä nopeasti.

Mari Mäki, yksikön päällikkö,

Oikeusministeriö

 

Vahva suositus Inkerin coachattavaksi

Olen erittäin tyytyväinen Inkerin tarjoamaan coachingiin. Väillämme käydyt keskustelut olivat rohkaisevia, rakentavia ja ratkaisuun pyrkiviä. Inkerin työotteessa on ihmisläheinen, positiivinen kosketus, jossa tulee esiin myös vahva asiantuntijuus. Hän sai minut miettimään, analysoimaan ja oivaltamaan asioita itse. Eikös se ole merkki juuri oikeanlaisesta coachauksesta?

Johanna Pirinen, tukihenkilötoiminnan päällikkö,

MLL Uudenmaanpiiri

Ryhmä-coaching-tapaamiset olivat kuin rentouttava keidas työkaaoksen keskellä

Osallistuin Inkerin vetämään ryhmä-coachingiin puolen vuoden ajan työpaikan kautta. Coaching-hetket tarjosivat pienelle ryhmällemme paitsi hengähdystauon kiireisiin työpäiviin, myös paikan kehittyä. Inkerin lämmin lähestymistapa ja lempeä ohjaus auttoivat meitä tarkastelemaan omaa toimintaamme, identifioimaan omia sokeita pisteitämme, jakamaan hyviä käytäntöjä ja löytämään ratkaisuja alussa asetettuihin tavoitteisiin. Inkerin coachauksessa jokainen ryhmän jäsen tuli kohdatuksi ja kuulluksi. Koko ryhmälle jäi käteen joukko arvokkaita työkaluja sekä uusi pieni sparrausrinki, joka jatkui omaehtoisesti myös virallisen coachauksen päätyttyä. Voin koko ryhmämme puolesta suositella Inkeriä ryhmä-coachaajaksi työyhteisöille.

Sini Kumpulainen, erityisasiantuntija,

Oikeusministeriö

 

Coachingin jälkeen parempi päällikkö

Inkerin kanssa on ollut helppo keskustella, avoimuus puolin ja toisin tuntui luontevalta ja ilmapiiri luotettavalta. Inkerin hyvin asetellut kysymykset herättivät itsessäni uusien ajatusten ja näkökulmien maailman. Inkeri loi todella nopeasti kuvan minun tarpeistani ja kehityskohteistani. Keskustelut olivat alusta alkaen luontevia ja mukavia, Inkeristä huokui selkeä osaaminen ja asiantuntijuus, sekä kokemuksen tuoma varmuus. Itselleni tämä oli erittäin positiivinen kokemus ja suosittelen lämpimästi Inkeriä kaikille coachausta tarvitseville. Koen, että tämän jälkeen olen parempi päällikkö!

Toni Manninen, kehityspäällikkö,

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Kajaani

Kannustava ja kuunteleva coach

”Coaching-prosessi oli erittäin onnistunut kokonaisuus, joka suunniteltiin tarpeideni ja tilanteeni mukaan. Prosessi haastoi minua pohtimaan omaa urapolkuani, vahvuuksiani ja kehityskohteitani. 

Inkeri on kannustava, positiivinen ja kuunteleva coach. Hän osaa vaatia ja sparrata juuri oikeissa kohdissa, myötäelää ja rohkaista. Lähtisin uudestaan Inkerin coachattavaksi milloin vain!”

Katariina Rantalaiho,

YTM, sosionomi

 

Innostavaa sparrausta ja tukea haasteisiin

Business coachauksessa sain innostavaa sparrausta ja tukea kysymyksiini ja haasteisiin työelämässä. Tärkeää oli myös se, että saavutin asettamani tavoitteet.

Työskentelyn ratkaisukeskeisyys näkyi joka vaiheessa ja Inkeri oli business coachina erinomainen. Helposti lähestyttävä, avulias, innostava ja hän sai tapaamisissa luotua uskoa omaan tekemiseeni ja toimi erinomaisena tukijana ja sparraajana. Voin suositella jokaiselle!

Iina Vapaavuori, Head of Concept,

YIT Suomi Oy

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja asiantuntijaroolin vahvistaminen

”Onnistuin Inkerin coachauksessa tunnistamaan omia vahvuuksiani ja vahvistamaan omaa asiantuntijan rooliani myös omissa erityisen kriittisissä silmissäni. Inkerin haastavat ja tarkkasilmäiset kysymykset pakottivat kohtaamaan ja tarkistamaan omia uskomuksiani ja kriittisiä ajattelumallejani.

Coachauksen parasta antia oli ehdottomasti itseymmärryksen ja sitä kautta armollisuuden lisääntyminen sekä konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen. Inkerin laaja-alainen näkemys ja kokemus työelämästä mahdollisti syvällisen ja rehellisen pohdinnan ja pallottelun ja auttoi löytämään uusia näkökulmia. Inkeri on innostava ja rohkaiseva valmentaja ja suosittelen häntä lämpimästi coachiksi työelämän erilaisiin tilanteisiin. Meistä jokainen tarvitsee välillä ulkopuoliset silmät ja korvat, jotta oman tien näkee selvemmin.”

Jaana Raatikainen, Viestinnän asiantuntija 

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

Coachaus vahvisti uskoa omiin kykyihin

”Inkerillä on kyky olla aidosti kiinnostunut ja läsnä. Hän on nopea tekemään yhteenvetoja asioista, sanoittamaan haparoivia ajatuksia. Inkeri tuuppii lempeällä tavalla miettimään omia ratkaisuja ja hahmottamaan uusia suuntia. 

Tämä ei jää kuitenkaan vain teorian tasolle, vaan hän johdattelee coachattavansa määrittelemään tulevia etappeja ja tukee ensiaskeleiden ottamisessa. Hän vahvistaa uskoa omiin kykyihin, tekee näkyväksi asioita sanottamalla niitä. Inkerillä on taito nostaa vahvuuksia ja merkityksellisiä asioita päivänvaloon. Hänellä on myös kyky poimia esiin vahingolliset ajattelutavat, jotka estävät uusiin suuntiin menoa.”

Virpi Vihervuori, Graafinen suunnittelija,
Baasis Design

Voin lämpimästi suositella Inkeriä coachiksi

”Olen erittäin tyytyväinen Inkerin tarjoamaan ammattimaiseen coaching-prosessiin. Prosessin alussa asetettiin selkeät tavoitteet, jotka toimivat keskusteluidemme punaisena lankana. Inkerin kanssa käydyt keskustelut olivat inspiroivia, rohkaisevia, rakentavia ja ratkaisuun pyrkiviä. Inkerin laaja kokemus työelämästä, positiivisuus ja empaattisuus loivat erinomaisen pohjan syvällisille keskusteluillemme. Voin lämpimästi suositella Inkeriä coachiksi.”

Lakimies, finanssialan yritys

Oman urapolun kehitys

”Coaching-prosessi oli erittäin onnistunut kokonaisuus, joka suunniteltiin tarpeideni ja tilanteeni mukaan. Prosessi haastoi minua pohtimaan omaa urapolkuani, vahvuuksiani ja kehityskohteitani. Inkeri on kannustava, positiivinen ja kuunteleva coach. Hän osaa vaatia ja sparrata juuri oikeissa kohdissa, myötäelää ja rohkaista. Lähtisin uudestaan Inkerin coachattavaksi milloin vain!”

Sini-Maria Saarnio,

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Junior Planner

 

Luottamuksen arvoinen ja kannustava coach

”Inkeri on luottamuksen arvoinen ja kannustava sekä muita huomioiva viisas ihminen. Inkerin vahvuus on auttaa coachattavaa löytämään itse omat kysymykset ja vastaukset. Tapaamistemme tunnelma on ollut avoin ja keskustelumme voimaannuttavia. Olen saanut apua oman työni suunnitteluun ja hyviä vinkkejä itse työn sisältöönkin. Inkeri on pystynyt auttamaan minua omien vahvuuksieni kartoittamisessa sekä tulevaisuuden toiveiden löytämisessä. Suosittelen Inkeriä työelämätaitojen ja elämäntaidon ohjaajaksi, vierellä kulkijaksi, jopa työkaveriksi.”

Tarja Kallonen, Johtava asiantuntija,
Finanssiala ry

 

Lähde mukaan hakemaan inspiraatiota!