Yksilöcoaching auttaa sinua kehittymään

Mikä on sinun tavoitteesi?

Yksilöcoachingissa kyse on oman ajattelun ja toiminnan reflektoinnista, itsetuntemuksen syventämisestä ja tavoitteellisesta kehittymisestä. Coachingin tavoitteena voi olla ammatillinen kasvu ja uudistuminen, seuraavan askeleen tai uuden uran löytäminen. Päätavoite ohjaa coachingprosessia ja yksilölliset kehitystavoitteet tarkentuvat prosessin aikana. Coachingin kesto sovitaan tarpeiden mukaisesti, aina muutamasta tapaamiskerrasta useaan kuukauteen. Tapaamisten välillä coachattava tekee erilaisia välitehtäviä, reflektointia ja pohdintaa.

Coaching voi liittyä esimerkiksi

Muutos työelämässä

Hyppy uuteen, uran vaihtaminen, vaihtoehtoiset urapolut tai uralla eteneminen.

Uuden suunnan löytäminen

Uusi suunta omalle työlle ja kehittymiselle tai työelämän jälkeiseen aikaan.

Moniosaajan uramaiseman rakentaminen ja moniosaajana kehittyminen

Oman uran rakentaminen monen innostuksen lähteen, osaamisen tai työn muodon yhdistämisellä.

Oman motivaation ja ammatti-identiteetin kirkastaminen

Oman ammatti-identiteetin tunnistaminen ja sisäisen motivaation vahvistaminen.

Vahvuuksien, potentiaalin ja osaaminen tunnistaminen​

Omien vahvuuksien ja potentiaalin hyödyntäminen ja osaamisen sanoittaminen.

Itsensä johtaminen ja kehittäminen

Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja oman ajankäytön organisointi.

Coachingin hyödyt

 Coaching auttaa:
  • Löytämään omat voimavarasi ja vahvuutesi
  • Sanoittamaan osaamisesi
  • Haastamaan haitallisia uskomuksia, jotka ovat kehittymisen esteenä
  • Kirkastamaan ammatti-identiteettiä
  • Löytämään uutta suuntaa uralle