Mitä coaching on - kohti uutta oivallusta ja kasvua

Coachingia valmentavalla otteella

Inspiraatiopaja tarjoaa coachingia ja kehittämistä valmentavalla otteella. Tulokset synnytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Kehittämiskonsultoinnin taustalla on coachingin perusajatus prosessista, jossa valmentaja tai kehittäjä auttaa asiakasta oppimaan ja oivaltamaan, ottamaan vahvuudet ja potentiaalin paremmin käyttöön, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa tehokkaammin. Tekemisen ytimessä on tavoitteellisuus, ratkaisukeskeisyys ja vahvuuksien vahvistaminen. Myös kehittämiskonsultointi perustuu valmentavaan otteeseen.

Coaching tarjoaa mahdollisuuden ajatella ääneen ja oivaltaa omat tai organisaation vahvuudet

Coachingissa rakennetaan uusia ajatuksia ja ratkaisuja puhumisen, reflektoimisen ja toiminnan avulla. Valmentaja tarjoaa peilin ja palloseinän, on kannustajana ja innostajana sekä ohjaa coachingprosessia haastavilla kysymyksillä. Coachingin jälkeen tavoitteena on, että valmennettava osaa coachata itseään ja muita eteenpäin ja hyödyntää menetelmää jokapäiväisessä elämässään.

Coachingissa valmennettavalla on aktiivinen rooli. Häneltä edellytetään halua kehittyä ja uudistua. Valmennettavan tulee lisäksi ottaa vastuu omasta kehityksestään ja edistää sitä konkreettisilla toimilla.

Coachingissa valmentajalla ja coach-valmennettava -suhteella on suuri merkitys

Coachina ja kehittäjänä Inkeri on ratkaisukeskeinen, haastava ja innostava. Inkeri haastaa hyvillä kysymyksillä ja auttaa valmennettavaa menemään rohkeasti eteenpäin; kokeilemaan rajojaan, kyseenalaistamaan haitallisia uskomuksiaan, löytämään vahvuuksiaan ja ottamaan potentiaaliaan käyttöön. Coachingsuhde perustuu luottamukseen – keskustelut pysyvät luottamuksellisina coachin ja valmennettavan välillä.

Coachina Inkerin missio on inspiroida ihmisiä kulkemaan rohkeasti kohti uutta, kasvamaan ja kehittymään.

Uskalla ottaa seuraava askel – tai jopa hyppy!