Kehittämiskonsultoinnilla vauhtia kehittymiseen ja uudistumiseen

Kehitysprojekteissa ja muutostilanteissa kaivataan usein ulkopuolista asiantuntemusta ja objektiivista silmäparia.

Kehittämiskonsultointi on valmentavalla otteella tehtävää kehittymisen vauhdittamista, joka auttaa organisaatiota uudistumaan ja kehittämään toimintaansa kohti strategian mukaisia tavoitteita. Kehittämistarpeet voivat liittyä esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, sisäiseen uudistumiseen tai organisaatiomuutokseen. 

Kehittämistä tehdään valmentavalla otteella asiakkaan kanssa yhdessä ja kuhunkin tarpeeseen räätälöiden. Inkeri työskentelee myös asiantuntijana ja muutoksen vauhdittajana projekteissa tuoden osaamisensa ja kokemuksensa organisaation käyttöön. Kehittämiskonsultointia voidaan toteuttaa myös sopimalla työskentelystä tietyn tehtävän parissa määräaikaisesti sisäisenä kehittäjänä tai coachina. 

Kehittämisprojekteja toteutetaan yhteistyössä myös kokeneiden kumppaneiden kanssa.