Millainen
kuuntelija olet?

Inkeri Ruuska coach

Inkeri Ruuska

Kun lapset olivat pieniä, annoin heille iltapalaa ja jatkoin läppärin kanssa työskentelyä sivupöydällä. Jossain vaiheessa käännyin ja kysyin ”miten teidän päivä on mennyt”. Esikoiseni vastasi: ”miks kysyt kun ei kiinnosta”. Tuo tilanne on jäänyt mieleeni ja usein kerron siitä myös valmennuksissa. Kuuntele aidosti ja ole läsnä kunnolla. Toinen aistii, mikäli et ole läsnä, vaikka tarkoituksesi olisi hyvä, kuten minulla, mutta et oikeasti keskity siihen mitä toinen tekee tai sanoo.

Vuorovaikutuksen edellytys on kiinnostus ja keskittyminen toiseen ihmiseen. Kuunteleminen osoittaa arvostusta ja synnyttää luottamusta. Puhetta on niin paljon, että on suorastaan ylellistä saada olla se, jota kuunnellaan.  

Se millainen olet, näkyy kohtaamisissasi. Kuuntelu muodostuu läsnäolosta, keskittymisestä, asenteesta ja kiinnostuksesta ihmisiin. Halusta ja kyvystä ymmärtää toista, empatiasta. Kohtaamiset ovat mahdollisuuksia oppia uutta.

Kuuntelemiseen kuuluu myös kyky sietää taukoja toisen puheessa ilman, että ryhtyy puhumaan niiden täyttämiseksi. Keskity tilanteeseen ja puhujaan ja anna mielesi tyhjentyä kaikesta muusta. Vakuuta kuulija siitä, että olet sillä hetkellä kiinnostunut vain hänen asiastaan.

Millainen kuuntelija olet?
Miten sitä voisi harjoitella?​

Voit aloittaa pohtimalla seuraavia kysymyksiä, miten ne toteutuvat sinun kohdallasi.

 • Oletko kiinnostunut siitä, mitä toinen sinulle kertoo?
 • Otatko katsekontaktin?
 • Kuunteletko keskittyneesti ja kohdistaen ajatuksesi kertojaan?
 • Pyritkö ymmärtämään mitä hän kertoo?
 • Täsmennätkö kuulemaasi ja kysyt lisäkysymyksiä, jos et ymmärrä jotain?
 • Kannustatko puhujaa nyökyttämällä hyväksyvästi?
 • Pystytkö poimimaan puhujan sanomasta keskeiset asiat ja näin osoittaa kuuntelevasi?
 • Alatko valmistella omaa vastaustasi toisen yhä puhuessa?
 • Keskeytätkö puhujan vai maltatko kuunnella loppuun saakka?
 • Maltatko laskea kädestäsi paperit tai puhelimen?
 • Tuntuuko, että haluat jatkaa omaa tekemistäsi vai keskitytkö siihen mitä toinen sanoo?

Kuuletko vain vai kuunteletko?

Kuunteleminen on työelämän perustaito. Mitä parempi kuuntelija olet, sitä paremmin pärjäät erilaisissa tilanteissa. Kuunteleminen ei ole omasta luopumista, vaan uuden saamista. Sen avulla kasvaa ymmärrys toisesta ihmisestä. Kuunteleminen on taito, jota voi oppia ja jota pitää opetella. Hyväksi kuuntelijaksi voi kehittyä myös muistelemalla, miten itse on tullut kuulluksi ja mitä toinen silloin teki. Tai miltä tuntui, kun toinen ei keskittynyt.

#kuunteleminen #kehittyminen #oppiminen #johtaminen #coaching #läsnäolo #empatia

Jaa artikkeli